Artikkel MaksuMaksjas: Sisendkäibemaksu mahaarvamine maksupettuse korral2006-12-27

Artiklis tutvustatakse hiljutise Riigikohtu lahendi (Riigikohtu halduskolleegiumi 7. detsembri 2006. a kohtuotsus haldusasjas nr 3-3-1-63-06) uusi ja huvitavaid seisukohti, mis värskendavad nn ostja-m..

Rainer Eidemiller valiti Aasta Vabatahtlikuks 20062006-12-14

Rainer Eidemilleri eestvedamisel on loodud Ühendus Weissenstein ning ta on selle juhatuse esimees. Ühendus tegutseb 1. juulist 2003. a ja tegeleb Paide linna ajaloolise teabe kogumise ja selle tutvust..

Meiega liitus uus jurist2006-11-20

Mari-Liis Avikson lõpetas 2005. a Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õigusteaduse magistri kraadiga. Enne advokaadibürooga Glimstedt Straus & Partnerid liitumist töötas Mari-Liis Tallinna Ringkonnako..

Heiki Pisuke osaleb ÜRO intellektuaalse omandi töögrupi töös2006-11-20

Töögrupi esimene koosolek toimub 23.-24.11.2006 Genfis Rahvuste Palees. Kohtumisel arutatakse intellektuaalse omandi kommertsialiserimise ja kaitsega seotud küsimusi.Täiendav informatsioon: vandeadvok..KONTAKT

Kai 1, Tallinn, Estonia