Mobiilirakenduste arendamisel on oluline tähelepanu pöörata ka isikuandmete kaitsele 2016-12-02

Andmekaitse Inspektsioon tuvastas Tarbijakaitseametiga läbiviidud ühisseire tulemusena puudused isikuandmete töötlemises kõigi kontrollitud ja tuntud Eesti mobiilirakenduste puhul. Analüüsi tulemustes..

Pilveteenuse kasutajatele loodi üleeuroopaline andmekaitse infoplatvorm 2016-11-28

Advokaadibüroo GLIMSTEDT panustas suurima üleeuroopalise andmakaitsealase infoplatvormi Cloud Privacy Check loomisesse, mis aitab Euroopa riikides tegutsevatel ettevõtjatel lihtsalt ja kiirelt saada ü..

VIDEO energiaturu tegijate julgetest mõtetest2016-11-24

16. novembril toimunud traditsioonilisel GLIMSTEDTi ja Äripäeva korraldatud Energiakonverentsil jagasid osalejad mõtteid, millega saaks Eesti energiasektor kogu maailmas eeskujuks olla.
Videos astuvad..

GLIMSTEDT osaleb üle-euroopalise andmekaitse ja privaatsusõiguse koolituse pilootprojektis2016-11-17

Meie andmekaitse ekspert Mari-Liis Orav osaleb Euroopa suurima inimõigusalase koolitusprojekti raames loodud veebikoolituse „HELP in the 28“ pilootprojektis, mille eesmärk on lõplikult välja töötada E..

Energiakonverents: taastuvenergiast saab tavaline energia2016-11-16

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja ehituse asekantsler Ando Leppiman ütles meie büroo ja Äripäeva korraldataval Energiakonverentsil 2016, et ees on ajad, kui taastuvenergia muut..

Energiakonverents: Eesti Energia üheks suuremaks Baltikumi taastuvenergia ettevõtteks2016-11-16

Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals rääkis meie büroo ja Äripäeva korraldataval Energiakonverentsil energiafirma plaanitavatest investeeringutest. „Eesmärk on, et investeeringud toodaksid senises..

Energiakonverents: mis juhtub Eesti energiasektoris aastaks 2030?2016-11-16

Eesti energiasektor on suurte muutuste eel, ütles majandus- ja kommunikatsiooniosakonna energeetikaosakonna juhataja Timo Tatar meie büroo ja Äripäeva korraldataval Energiakonverentsil, viidates energ..

Energiakonverents: 7 mõtet maailma energiavaldkonna tulevikust 2016-11-16

Maailma Energeetikanõukogu Euroopa regiooni juht Einari Kisel tõi meie büroo ja Äripäeva korraldataval Energiakonverentsil välja seitse juhtmõtet maailma energiavaldkonnast. Kõik need ideed puudutavad..

Energiakonverents: „Põxiti“ puhuks peaks riigil Ida-Virumaa suhtes olema plaan B2016-11-16

Riigikontrolli auditijuht Kaire Kuldpere ütles meie büroo ja Äripäeva korraldatud Energiakonverentsil, et riigil peaks olema Ida-Virumaa tarbeks plaan B ehk tegevuskava, mida teha siis, kui põlevkivi ..

Energiakonverents: taastuvenergia tulek loob 14 000 uut kohta2016-11-16

Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juhataja Andres Meesak prognoosis meie ja Äripäeva korraldataval Energiakonverentsil, et taastuvenergia tulek loob Eestisse 14 000 uut töökohta. See on enam kui po..

Energiakonverents: gaasiettevõtjad näevad gaasi kasutamisel suurt potentsiaali2016-11-16

Eesti Gaasi tegevjuht Ants Noot ütles meie büroo ja Äripäeva korraldatud Energiakonverentsil, et kuigi gaasitarbimine on aasta-aastalt vähenenud, siis näeb ta ikkagi sellel potentsiaali ja just praegu..

Sihtasutuse Archimedes edukas esindamine struktuuritoetuse tagasinõudmise vaidluses2016-11-08

GLIMSTEDT esindas edukalt Sihtasutust Archimedes struktuuritoetuse tagasinõudmise vaidluses Tallinna Tehnikaülikooliga, mille tulemusel kohustus ülikool Euroopa Regionaalarengu Fondi toetussumma osali..

GLIMSTEDT kutsub praktikale2016-10-20

Meie advokaat Erki Fels rääkis Terevisioonis oma kogemusest peaministri töövarjuna ja sellest, kuidas riigipeade soovitus advokaadiks saada on tänaseks teoks saanud. Ootame särasilmseid tulevikutegija..

GLIMSTEDT ja Äripäev kutsuvad Energiakonverentsile2016-10-17

Energiasektori suursündmus toimub 16. novembril Tallinnas juba seitsmendat korda, keskendudes energiaturu arengutele ja tulevikulahendustele.
Energiavaldkonna arvamusliidrid, ettevõtjad ja võtmeisikud..

GLIMSTEDT asutas koostöös valdkonna esindajatega Asjade Interneti MTÜ 2016-10-05

Koostöös asjade interneti valdkonna ettevõtete, teadusasutuste ja erialaühendustega asutasime 4. oktoobril Asjade Interneti MTÜ (AIM), mis hakkab looma valdkonnas tegutsevate organisatsioonide võrgust..

KONTAKT

Kai 1, Tallinn, Estonia