Indrek Leppik ja Jüri-Karl Leppik Äripäeva veebilehes ärikeelust2016-12-28

Eestis ei ole ärikeeld levinud praktika ja isegi keelu saamise tagajärjel on võimalik tegevust jätkata nii, et isik ei ole küll formaalselt äriühingu juhtorgani liige, kuid on äriühingu nn faktiline j..

RIIGIHANGETE ANALÜÜS: keskmise palga nõue looks õiglasema konkurentsi2016-12-19

Advokaadibüroo GLIMSTEDT koostas Rahandusministeeriumi tellimusel uuringu „Keskmise palga nõue riigihangetes“, mille tulemusena on riigiasutus valmis uuesti kaaluma riigihangetes keskmise palga nõude ..

Mobiilirakenduste arendamisel on oluline tähelepanu pöörata ka isikuandmete kaitsele 2016-12-02

Andmekaitse Inspektsioon tuvastas Tarbijakaitseametiga läbiviidud ühisseire tulemusena puudused isikuandmete töötlemises kõigi kontrollitud ja tuntud Eesti mobiilirakenduste puhul. Analüüsi tulemustes..

Pilveteenuse kasutajatele loodi üleeuroopaline andmekaitse infoplatvorm 2016-11-28

Advokaadibüroo GLIMSTEDT panustas suurima üleeuroopalise andmakaitsealase infoplatvormi Cloud Privacy Check loomisesse, mis aitab Euroopa riikides tegutsevatel ettevõtjatel lihtsalt ja kiirelt saada ü..

VIDEO energiaturu tegijate julgetest mõtetest2016-11-24

16. novembril toimunud traditsioonilisel GLIMSTEDTi ja Äripäeva korraldatud Energiakonverentsil jagasid osalejad mõtteid, millega saaks Eesti energiasektor kogu maailmas eeskujuks olla.
Videos astuvad..

GLIMSTEDT osaleb üle-euroopalise andmekaitse ja privaatsusõiguse koolituse pilootprojektis2016-11-17

Meie andmekaitse ekspert Mari-Liis Orav osaleb Euroopa suurima inimõigusalase koolitusprojekti raames loodud veebikoolituse „HELP in the 28“ pilootprojektis, mille eesmärk on lõplikult välja töötada E..

Energiakonverents: taastuvenergiast saab tavaline energia2016-11-16

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja ehituse asekantsler Ando Leppiman ütles meie büroo ja Äripäeva korraldataval Energiakonverentsil 2016, et ees on ajad, kui taastuvenergia muut..

Energiakonverents: Eesti Energia üheks suuremaks Baltikumi taastuvenergia ettevõtteks2016-11-16

Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals rääkis meie büroo ja Äripäeva korraldataval Energiakonverentsil energiafirma plaanitavatest investeeringutest. „Eesmärk on, et investeeringud toodaksid senises..

Energiakonverents: mis juhtub Eesti energiasektoris aastaks 2030?2016-11-16

Eesti energiasektor on suurte muutuste eel, ütles majandus- ja kommunikatsiooniosakonna energeetikaosakonna juhataja Timo Tatar meie büroo ja Äripäeva korraldataval Energiakonverentsil, viidates energ..

Energiakonverents: 7 mõtet maailma energiavaldkonna tulevikust 2016-11-16

Maailma Energeetikanõukogu Euroopa regiooni juht Einari Kisel tõi meie büroo ja Äripäeva korraldataval Energiakonverentsil välja seitse juhtmõtet maailma energiavaldkonnast. Kõik need ideed puudutavad..

Energiakonverents: „Põxiti“ puhuks peaks riigil Ida-Virumaa suhtes olema plaan B2016-11-16

Riigikontrolli auditijuht Kaire Kuldpere ütles meie büroo ja Äripäeva korraldatud Energiakonverentsil, et riigil peaks olema Ida-Virumaa tarbeks plaan B ehk tegevuskava, mida teha siis, kui põlevkivi ..

Energiakonverents: taastuvenergia tulek loob 14 000 uut kohta2016-11-16

Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juhataja Andres Meesak prognoosis meie ja Äripäeva korraldataval Energiakonverentsil, et taastuvenergia tulek loob Eestisse 14 000 uut töökohta. See on enam kui po..

Energiakonverents: gaasiettevõtjad näevad gaasi kasutamisel suurt potentsiaali2016-11-16

Eesti Gaasi tegevjuht Ants Noot ütles meie büroo ja Äripäeva korraldatud Energiakonverentsil, et kuigi gaasitarbimine on aasta-aastalt vähenenud, siis näeb ta ikkagi sellel potentsiaali ja just praegu..

Sihtasutuse Archimedes edukas esindamine struktuuritoetuse tagasinõudmise vaidluses2016-11-08

GLIMSTEDT esindas edukalt Sihtasutust Archimedes struktuuritoetuse tagasinõudmise vaidluses Tallinna Tehnikaülikooliga, mille tulemusel kohustus ülikool Euroopa Regionaalarengu Fondi toetussumma osali..KONTAKT

Kai 1, Tallinn, Estonia