Uudised

RIIGIHANGETE ANALÜÜS: keskmise palga nõue looks õiglasema konkurentsi2016-12-19

Advokaadibüroo GLIMSTEDT koostas Rahandusministeeriumi tellimusel uuringu „Keskmise palga nõue riigihangetes“, mille tulemusena on riigiasutus valmis uuesti kaaluma riigihangetes keskmise palga nõude kehtestamist hankelepingu täitmise tingimusena.

Euroopa Liidu õiguse ja teiste liikmesriikide kogemusele tuginedes uurisid GLIMSTEDTi riigihangete spetsialistid, kas ja kuidas võiks olla kehtestatud Eesti riigihankeõiguses keskmise palga nõue ning millised oleks selle tagajärjed.

GLIMSTEDTi advokaadi Erki Felsi sõnul oleks Eestis kõige otstarbekam kaaluda vastava nõude kasutamist hankelepingu täitmise tingimusena. „Palgatingimuste kaudu ühtsete nn mängureeglite kehtestamine hankemenetluses osalevatele ettevõtjatele aitaks luua ausamat ja õiglasemat konkurentsi,“ selgitas Fels.

"Tänaseks on õiguskeskkond mõnevõrra muutunud ning tuginedes uutele direktiividele ja kohtupraktikale, on rahandusministeerium valmis üle vaatama oma varasemat seisukohta, mis keskmise palga nõude kehtestamist hankelepingu täitmise tingimusena taunis," kinnitas rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane BNSi vahendusel.

Euroopa Liidu õigusega on kooskõlas keskmise palga nõude kehtestamine hankelepingu täitmise tingimusena, kuid üksnes nende töötajate puhul, keda hankelepingu täitmisel kaasatakse. Lisaks peab keskmise palga nõue olema kehtestatud kooskõlas töötajate lähetamise direktiiviga 96/71. Vältimaks olukordi, kus kodumaiseid ja välisriigi pakkujaid koheldakse ebavõrdselt, võib vastava regulatsiooni kehtestada seadusega ning anda hankijale diskretsioon selle nõude kohaldamisel konkreetses riigihankes.

Analüüs on kättesaadav siit: http://bit.ly/2gJw3kn.KONTAKT

Kai 1, Tallinn, Estonia