Andmekaitse

Umbes 500 miljoni Yahoo kasutaja isikuandmete leke? Max Schremsi võitlus Facebooki isikuandmete töötlemise poliitika vastu? „Õigus olla unustatud“ Google’is?

Need on vaid mõned suuremad isikuandmete kaitsega seotud juhtumid lähiaastatest. Isikuandmete kaitse ei puuduta aga ainult USA suuri tehnoloogiahiide, vaid kõiki ettevõtjaid, kes töötlevad isikuandmeid - olgu selleks klientide, koostööpartnerite või ainult oma töötajate isikuandmed. Iga ettevõtja tegevus peab olema kooskõlas kehtiva isikuandmete kaitse seaduse ja peagi kohalduva ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega. 

Meie rahvusvahelise kogemusega isikuandmete kaitse eksperdid nõustavad teid igakülgselt privaatsus- ja isikuandmete kaitse õigusega seotud küsimustes ning aitavad leida teie ärimudelile sobivaid lahendused. 

 • Ettevalmistus EL isikuandmete kaitse üldmääruseks. 25. maist 2018 hakkab kohalduma ELi isikuandmete kaitse üldmäärus, mis toob võrreldes kehtiva isikuandmete kaitse seadusega kaasa mitmeid muudatusi, mis puudutavad iga ettevõtjat. 
 • Analüüs ja ettepanekud. Aitame teil kaardistada, kas teie isikuandmete töötlemise praktika on kooskõlas seadusega, ja toome välja kitsaskohad võrreldes nii kehtiva seaduse kui ka peagi kohalduva ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega.
 • Privaatsusteated. Koostame privaatsusteateid (Privacy Policy), mis kirjeldavad teie isikuandmete töötlemise praktikat.
 • Ettevõttesisesed juhendid. Töötame koos teiega välja ettevõttesiseseid protseduure ja juhendeid, et kindlustada teie töötajate tegevuse kooskõla teie isikuandmete töötlemise praktika ja kohustustega (sh isikuandmetega seotud rikkumistega tegelemiseks, isikute teabenõuetele vastamiseks jne).
 • Isikuandmete töötlus töösuhetes. Selgitame ja aitame reguleerida alati palju küsimusi tekitanud isikuandmete töötlemise küsimusi töösuhetes (sh töötajate jälgimine kaamerate, GPSi jms abil).
 • Isikuandmete töötlus kolmandate osapooltega. Kui te kasutate isikuandmete töötlemiseks teenusepakkujaid (sh pilveteenusepakkujaid), siis aitame kindlustada selle kooskõla isikuandmete kaitse regulatsiooniga. Sageli ei teata, et lisaks tavalisele teenuse osutamise lepingule peab sellises suhtes olema eraldi reguleeritud isikuandmete töötlemine.
 • Isikuandmete töötlus väljaspool Euroopa Liitu. Kui teie või teie teenusepakkujad töötlevad isikuandmeid väljaspool ELi, siis selgitame, kas ja millistel tingimustel see lubatud on ning aitame kasutusele võtta vajalikud instrumendid selle reguleerimiseks.
 • Viime läbi üldisi ja spetsiifilisi koolitusi vastavalt teie vajadustele.
 • Suhtleme Andmekaitse Inspektsiooniga.
 • Nõustame teid teistes isikuandmete kaitsega seotud küsimustes. 
 • Osalesime ainulaadse pilveteenuse kasutajatele loodud tööriista Cloud Privacy Check (CPC) loomises. CPC aitab pilveteenuse kasutajal analüüsida, kas tema tegevus pilveteenuse kasutusele võtmisel on kooskõlas isikuandmete kaitse regulatsiooniga rohkem kui 30-s riigis, sealhulgas Eestis. 
 • Oleme oma kliente igakülgselt ette valmistamas ELi isikuandmete kaitse üldmääruseks.
 • Oleme konsulteerinud kliente seoses tundliku töötajate privaatsusõiguse teemaga (kaamerate kasutamine, töötajate läbiotsimine jne) ning aidanud leida sobivad lahendused.
 • Oleme viinud läbi sisekoolitusi klientide juures, lähtudes nende tegevusvaldkonnast ja praktilistest vajadustest.
 • Oleme nõustanud füüsilisest isikust kliente seoses nende isikuandmete töötlemise nõuete rikkumisega. 


KONTAKT

Kai 1, Tallinn, Estonia