Majandus- ja ametialased kuriteod

Nõustame, esindame ja kaitseme kliente majandus- ja ametialaseid kuritegusid puudutavates vaidlustes.

Klientidele on tagatud igakülgne õigusalane tugi nii kohtueelselt kui menetlusfaasis – kaitseme kliendi huve ja leiame parimad lahendused ka kõige keerukamates olukordades. Meie eksperdid omavad mitmekülgseid kogemusi kriminaal- ja haldusmenetlusest, keskendudes äriühingute ja nende juhtorganite liikmetega seotud vaidluste lahendamisele.

  • nõustamine kaitsetaktika väljatöötamisel
  • esindamine ja kaitsmine kriminaal- ja haldusmenetlustes
  • esindamine ja kaitsmine korruptsiooni-, finants-, maksu- või majanduskuritegusid puudutavates vaidlustes


KONTAKT

Kai 1, Tallinn, Estonia