Maksud

Leiame kliendile sobivaima maksustrateegia, ühendades valdkonna kogemused äriteadmistega. Omame laialdasi kogemusi e-kaubanduse ja virtuaalvaluutadega (sh bitcoin'idega) seotud maksuaspektide analüüsimisel ja vaidluste lahendamisel.  

GLIMSTEDTi maksualane kompetents on leidnud tunnustust rahvusvahelistes õigusväljaannetes Legal 500 ja Chambers. Valdkonna juht Priit Lätt on korduvalt arvatud maailma 250 parima maksuadvokaadi hulka (Tax Directors Handbook).

Peamised valdkonna õigusteenused:

  • Era- ja riskikapitali investorite nõustamine tehingutes (nii omandamisel kui ka väljumisel) sobivaima maksustruktuuri väljatöötamisel
  • Ettevõtete nõustamine töötajate osalusoptsioonide programmide loomisel
  • Ettevõtete nõustamine siirdehindade küsimustes, sh dokumentatsiooni koostamisel
  • Kohalike ja välismaiste ettevõtete igapäevane nõustamine maksuõiguse küsimustes, nt piiriüleste ja siseriiklike finantstehingute maksustamine käibemaksuga ja aktsiisiga, müügimaksu regulatsiooni õiguspärasus, erisoodustused, sponsorlus ja vastuvõtukulud, osalusoptsioonide rakendamine
  • Maksumaksjate edukas esindamine keerukates maksu- ja tollivaidlustes, sh põhiseaduslikkuse järelevalve vaidlustes


KONTAKT

Kai 1, Tallinn, Estonia