Mere- ja transpordiõigus

Loome terviklikke õiguslahendusi ja nõustame majandustegevuse küsimustes.

Koostöös ostu-, müügi-, rahvusvahelise kaubanduse-, äriühingu-, konkurentsi- ja tööõiguse advokaatidega loome strateegiliselt toimivaid lahendusi.

 • Nõustamine maantee-, raudtee-, mere- ja õhutranspordiga seotud küsimustes, sh lepingute koostamine, abi kohalike ja rahvusvaheliste regulatsioonide järgimisel, klientide esindamine vaidluste lahendamisel nii kohtuväliselt kui ka kohtus ja vahekohtus.
 • Nõustamine praktiliste lahenduste leidmisel laevade arestimisel, registreerimisel ja täitemenetluses, prahtimislepingute ja kindlustuslepingute koostamisel, laevade kokkupõrgete ning kahju hüvitamise nõuetega seotud küsimustes jne.

 

 

Edukad esindamised ja koostöökogemused:

 • Venemaa panga OJSC Bank esindamine täitemenetluses laeva arestimiseks ja müügiks. 
 • Nõustasime Taani laevandusettevõtet AS Em Z Svitzer Eesti vetes toimunud laevade kokkupõrkega seonduvas vaidluses. See keerukas piiriülene kohtuasi hõlmas küsimusi rahvusvahelise kohtupädevuse, lepinguvälise kahju õiguse ja kokkupõrgete vältimise reeglite kohta.
 • Abistame Eesti suurimat raudteetransporti ettevõtet AS EVR Cargo ja taristuettevõtet AS Eesti Raudtee kõigis transpordialastes küsimustes. See hõlmab keerukaid riigihangete kohtuasju, näiteks Eesti Raudtee edukas esindamine vaidluses Eesti riigiga PHARE toetuse tagasimaksmise kohta ja keeruline vaidlus 124 uue konteinerplatvorm-vaguni ostmise üle.
 • Nõustasime Rootsi ettevõtet Marinstaden AB (pankrotistunud) kahe unikaalse ujuvmaja meretranspordil Eestist Rootsi (veoleping).
 • Esindasime Eesti naftaettevõtet Smartoil OÜ unikaalses vaidluses Eesti riigiga seoses juurdepääsuga kõrvalraudteelt põhiraudteele läbi riigi omanduses oleva kinnistu.
 • Esindasime edukalt Venemaa suurimat raudteetranspordi ettevõtet Venemaa Raudtee vaidluses Eesti transpordiettevõttega.
 • Oleme erinevates õiguslikes küsimustes abistanud mitut kodu- ja välismaist laevaagentuuri ja tšarterettevõtet. Hiljutiste tööde hulgas on (Hispaanias arestitud) laeva omandamine Eesti pärandvara hulgast ja järgnev laeva vabastamine Hispaanias, laevade arestimised Eestis ning agendilepingute alane nõustamine.
 • Oleme veostega seonduvates küsimustes abistanud mitut logistika- ja ekspedeerimisettevõtet. Hiljutiste tööde hulgas on vaidlused veoste kahjustuste üle (maismaa- ja meretranspordil), samuti ladustamine ja vastutus rahvusvaheliste konventsioonide raames.
 • Peterburi Panga edukas esindamine vaidlustes, mis on seotud laeva arestimise (sadamatasude suurus) ja sellele järgenud laeva müügiga täitemenetluses.
 • AS-i Eesti Raudtee edukas esindamine vaidluses Eesti Vabariigiga PHARE toetuse tagastamise üle.
 • Taani laevakompanii A/S Em. Z. Svitzer nõustamine piiriüleses vaidluses, mis oli seotud laevade kokkupõrkega Eesti territoriaalvetes.
 • Vene Raudtee edukas esindamine kahjunõude vaidluses seoses Venemaal toimunud raudteeõnnetusega.


KONTAKT

Kai 1, Tallinn, Estonia