fbpx
VÕTA ÜHENDUST
tallinn@glimstedt.ee +372 622 6006
Kolm tähtsamat punkti kaupmehele uuest direktiivist

Kolm tähtsamat punkti kaupmehele uuest direktiivist

Alates 28. maist 2022 kehtivad kõik 2019/2161/EL ehk „Omnibus“ direktiivi alusel Eestis tehtud seadusemuudatused. Käesolevalt toovad Evelin Kanter, Ringo Heidmets ja Tristan Karu välja mõned punktid, mille osas meilt enim nõu on küsitud.

Kollased hinnasildid ehk tegeliku hind ja allahindlused. Igas hinna alandamise teates tuleb nüüdsest ära näidata varasem odavaim hind, mida ettevõtja kohaldas vähemalt 30 päeva jooksul enne hinna alandamist. Kaupleja ei või luua ettekujutust kunstlikult suuremast allahindlusest. Sellega kaitstakse tarbijat ebaausate kauplemisvõtete eest.

Libaarvustused ehk tarbija vastukaja:

  • Kaupleja peab olema suuteline tõendama, et arvustus on antud reaalse kogemuse põhjal. Näiteks, kui inimene on tellinud e-poest kaupa, saab ta jätta arvustuse reaalselt tellitud toote kohta. Kui tegelikkuses inimene kaupa tellinud ei ole, kuid otsustab jätta nö “libaarvustuse”, peab kaupleja arvustuse eemaldama või suutma näidata, kas arvustuse jätja on ka tegelikult arvustuse jätnud või märkima juurde, et tegemist on kinnitamata arvustusega.
  • Keelatud on negatiivsete arvustuste kustutamine või positiivsete arvustuste üleviimine teise toote alla.

Automatiseeritud hinnastamine ehk tarbija käitumise järgi hinna kohandamine tähendab, et tarbijat tuleb informeerida sellest, kui hind, millega talle teenust või toodet pakutakse, on kohendatud automaatse algoritmi kaudu personaalselt tema järgi. Näiteks olukorras, kus süsteem tõstab lennupiletite hinda, kui tarbija on teatud arv kordi sama IP-aadressiga seadmest veebilehte külastanud, tuleb tarbijat sellest teavitada.

Tarbija jaoks suurendab uus direktiiv informeeritust  ja kaupmehe jaoks nõuet läbipaistvamaks tegevuseks vastutustundlikumalt, kuna avaldada tuleb spetsiifilisemat ja täpsemat informatsiooni kuvatava kohta.

Lisaks sätestab direktiiv veel palju muud ebaausate kauplemisvõtete kohta. Tutvuge direktiiviga lähemalt https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32019L2161

Kontaktisikud: , Tristan Karu, Ringo Heidmets