fbpx
VÕTA ÜHENDUST
tallinn@glimstedt.ee +372 622 6006

Ülemaailmne advokaadibüroode võrgustik TerraLex

TerraLex on ülemaailmne võrgustik, kuhu kuulub ligi 15 000 advokaati, kes töötavad enam kui 100 erinevas riigis. Oleme võrgustiku liikmed alates 2006. aastast.

Ülemaailmne IT-õiguse spetsialistide võrgustik ITechLaw

ITechLaw on 1971. aastast tegutsev mittetulundusühing, mille ülesanne on informeerida ja harida juriste ainulaadsetes õigusküsimustes, mis võivad tekkida seoses informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia arenemise, tootmise, turundamise, omandamise ja kasutusega. Oleme ühingu liikmed alates 2010. aastast.

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon (EstVCA) on Eesti riskikapitaliste, erakapitalifonde, äriingleid ja valdkonna tugiteenuse pakkujaid ühendav katusorganisatsioon. EstVCA peaeesmärk on arendada Eesti era- ja riskikapitalitööstust ning suurendada ambitsioonika ettevõtluse kultuuri Eestis.

Eesti Taastuvenergia Koda

Eesti Taastuvenergia Koda (ETEK) on 2011. aastal asutatud mittetulundusühing, mis koondab ühe katuse alla ligi 98% Eesti taastuvenergia võimsusest.

Eesti Maksumaksjate Liit

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) on laiapõhjalise liikmeskonnaga mittetulundusühing, mille eesmärk on kaitsta Eesti maksumaksjate huve ja õigusi, taotleda optimaalset maksukoormust, jälgida kogutud maksuraha efektiivset kasutamist ning saavutada selge, lihtne ja stabiilne maksusüsteem. EML osaleb maksuõigusloomes ja jälgib maksuõiguse arengut.

MTÜ IFA-Eesti

IFA-Eesti on asutatud 2001. aastal eesmärgiga tekitada ühine foorum kohalikele maksuekspertidele ning võimaldada ka uusi rahvusvahelisi kontakte ja ligipääsu mahukale maksundusalasele informatsioonile. IFA-Eesti koondab maksunduse valdkonnas tegevaid või maksundusest huvitatud isikuid nii era- kui ka avalikust sektorist.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on suurim ja mõjukaim ettevõtjaid esindav organisatsioon Eestis, tegutsedes tänaseks juba 95 aastat. Koja eesmärk on Eesti ettevõtluse edendamine ning kaasaaitamine ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna loomisele ja säilitamisele.

Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liit

Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu missiooniks on luua oma liikmesettevõtetele paremad võimalused kaitse- ja julgeolekuotstarbeliste kaupade ja teenuste turgudel ning aidata seeläbi kaasa Eesti kaitse- ja julgeolekuvõimekuse tõstmisele ning majandusarengule.

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA) on 2003. aastal loodud mittetulunduslik organisatsioon, mis koondab ettevõtteid, organisatsioone ja üksikisikuid ettevõtlusega seotud keskkonnaalase tegevuse edendamiseks ning esindab oma liikmete huve keskkonnaküsimuste lahendamisel.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit on erialaliit, mille peaeesmärgiks on ühendada Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonifirmasid, arendada nende koostööd Eesti suundumisel infoühiskonda, esindada ja kaitsta liikmesfirmade huvisid ning väljendada nende ühiseid seisukohti.

Eesti targa elektroonika ekspordi klaster ESTRONICS

Eesti targa elektroonika ekspordi klaster ESTRONICS tegutseb alates 2016. aastast eesmärgiga viia Eestis arendatud elektroonikatooted maailmaturule ning seeläbi kinnistada Eesti kui tugeva tööstus- ja IKT riigi kuvandit. Oleme liikmed alates klastri loomise hetkest.