Maksejõuetus

Pakume õigusabi kõikides maksejõuetusõigusega seonduvates küsimustes. Nõustame pankrotivõlgnikke, võla-usaldajaid, pankrotihaldureid ja ka kolmandaid isikuid, kelle vastu võib pankrotistunud isikul olla nõudeid.

Meie tugevusteks on pikaajaline praktiline kogemus ning võimekus leida kiiresti lahendused ka keerulistes olukordades.

Teenused

Peamised valdkonna õigusteenused: 

  • Pankrotimenetluses nõustamine ja esindamine nii pankrotiavalduse ettevalmistamisel kui ka edaspidises pankrotimenetluses, sh vara välistamise või nõuete tunnustamise ning vara tagasivõitmise üle peetavates kohtuvaidlustes
  • Tegutseme pankrotimenetlustes pankrotihaldurina, pankrotitoimkondade liikmetena ning väljaspool pankrotimenetlust ka äriühingute likvideerijatena
  • Osutame igakülgset õigusabi saneerimismenetlusel. Esindades vajadusel nii saneeritavaid ettevõtjaid kui ka saneeritavate ettevõtjate võlausaldajaid