Tööõigus

Leiame kõige paremini toimivad lahendused ettevõtte töökorralduse optimeerimiseks ja sisestruktuurideks. Nõustame töösuhete korraldamisel alates tööle võtmistest, formaalsustest (sh elamisload, tööload) kuni töösuhete lõpetamiseni.

Loome kiireid ja majanduslikult otstarbekaid lahendusi. Oma hinnatud kogemustebaasi ja teadmisi jagame arvukatel koolitustel ja seminaridel.

Teenused

Peamised valdkonna õigusteenused:

  • Nõustamine töösuhete ja töö korraldamisel ning sisestruktuuri loomisel
    – sh töölevõtu ja lisaformaalsuste (nt elamisluba ja tööluba) ja töösuhete lõpetamise osas.
  • Nõustamine töökeskkonda puudutavates õigusküsimustes.
  • Vajalike dokumentide koostamine
    – sh töölepingud, ametijuhendid, töösuhet puudutavad avaldused ja töökorralduse reeglid.
  • Töövaidluste lahendamine.