fbpx
VÕTA ÜHENDUST
tallinn@glimstedt.ee +372 622 6006
Glimstedt nõustab: uus Bioforce biometaanijaam on avatud

Glimstedt nõustab: uus Bioforce biometaanijaam on avatud

12. aprillil 2024, avati Ebaveres Bioforce Group’ile kuuluv Eesti kaasaegseim biometaanijaam, mis suudab käidelda kuni 130 000 tonni biolagunevaid materjale aastas. Biometaan on taastuvatest allikatest kodumaine biokütus, kus üle 95% on metaani (CH₄) ja mis on oma omadustelt võrdväärne maagaasiga ning kasutatav maagaasiga samades tarbimiskohtades.

Glimstedt on ettevõtet Bioforce nõustanud aastast 2021.

Uus Ebavere biometaanjaam on Eesti kaasaegseim biometaanijaam, mis suudab käidelda kuni 130 000 tonni biolagunevaid materjale aastas. Tooodetud biometaan on võrdväärne 80 gaasibussi kütusevaruga aastas. Biometaan, mis on toodetud biolagunevatest materjalidest, on keskkonnasõbralik metaanirikas gaas, mida saab kasutada kõikjal, kus kasutatakse maagaasi.

Bioforce investeeris jaama ehitusse ligi 10 miljonit eurot. Lisaks biometaani tootmisele on uus tehas tähtis ka regionaalpoliitika seisukohast luues uusi töökohti Väike-Maarja vallas.

Bioforce nõustaja Henry Uljas:”Ebavere biometaanijaam suurendab energiavarustuskindlust ja aitab kaasa kliimaeesmärkide täitmisele – orgaaniliste materjalide lagunemisel eraldub metaangaas, mis on CO₂-ga võrreldes keskkonnale vähemalt 28 korda ohtlikum kasvuhoonegaas. Seetõttu on oluline need jäätmed tehasesse suunata ja väärindada.”

Biometaani on ringmajanduse musternäide, kus uuenduslike tehnoloogiate abil muudetakse piirkonna farmide põllumajanduslikud kõrvalsaadused keskkonnasõbralikuks kütuseks, mida saab tankida ka lähedalasuvas Kaarma tanklas, kuhu Bioforce ehitas spetsiaalse surugaasi tankla.

Kontaktisik: Marko Pikani