Kinnisvara- ja ehitusõigus

Nõustame investoreid, arendajaid, maaomanikke, üürileandjaid, üürnikke ja teisi seotud isikuid kõigis kinnisvara- ja ehitusõigust puudutavates küsimustes.

Meie meeskonnaliikmed nõustavad Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid ja osalevad Balti regiooni suuremates kinnisvaratehingutes. Vaidluste korral leiame kiired lahendused, väärtustades kliendi jaoks olulisi ärisuhteid. Meie tähelepanu keskmes on tehingute sujuv läbiviimine ja klientide õnnestumine.

Teenused

Peamised valdkonna õigusteenused:

  • Suuremahuliste tehingute nõustamine
  • Ehituslepingute koostamine ja läbirääkimised, hõlmates ka FIDIC ja YSE vormidel põhinevaid lepinguid
  • Nõustamine küsimustes, mis puudutavad ehitus- ja kasutuslubade taotlemist ning planeeringuid
  • Korraldame suhtlemist erinevate ametiasutustega, vajadusel aitame otsuste vaidlustamisel
  • Lahendame keerulisi ehitusvaidlusi ja vajadusel pakume professionaalset abi kohtumenetluses
  • Jagame kinnisvara arendamisel ja omandamisel nõu keskkonnamõjude hindamisega seotud küsimustes