fbpx
VÕTA ÜHENDUST
tallinn@glimstedt.ee +372 622 6006

Riigihanked

Nõustame hankijaid ja pakkujaid kõigis riigihankeid puudutavates küsimustes.

Meie meeskonnaliikmed on nõustanud Eesti suurimaid hankijaid ja pakkujaid kaitse- ja julgeoleku, sotsiaal- ja eriteenuste ning klassikaliste hangete sektoris, asjadest kuni ehitustööde hangeteni.

UUS TEENUS: Riigihankes vaidluse pidamise perspektiivi hindamine

Kas Riigihanke alusdokumendid näivad soosivat mõne konkurendi kindlat toodet? Kas hankija antud selgitused ei vasta sisuliselt põhjendatud küsimustele? Kas langetatud otsused sisaldavad ilmseid kaalutlusvigu või on need äärmiselt küsitava väärtusega?

Pöörduge meie poole, ja me hindame vaidluse pidamise perspektiivi, andes strateegilise hinnangu!

Olge teadlik, et iga edukas vaidlus ei tähenda tingimata lepingu sõlmimiseni jõudmist. Hankijatel on õigus täiendada motiveerimispuudusega otsuseid vaidlustusmenetluse kestel. Hankijal on võimalus teha uus samale tulemuseni viiv otsus selle tühistamise korral, kasutades teisi põhjendusi.

Sageli lõpeb otstarbekas ja tulemuslik vaidlustuse esitamise aeg (mis võib viia lepingu sõlmimiseni) pakkumuste esitamise tähtaja saabumisel, kuna sel hetkel jõustuvad nii hankija kui ka pakkujate jaoks (sh seadusvastased) riigihanke tingimused lõplikult.

Me hindame perspektiivi, anname konkreetsed tegevusjuhised juhtumi põhjal ja edaspidiseks.

Võtke meiega ühendust aadressil tallinn@glimstedt.ee

Teenused

Peamised valdkonna õigusteenused:

  • Pakkumiste koostamise tugi, sh teabevahetuse pidamine
  • Hanke alusdokumentide ja hankekorra koostamise tugi
  • Esindamine vaidluste korral VAKO´s ja kohtus
  • Nõustamine jooksvates küsimustes

Võta meiega ühendust

Ringo Heidmets
Ringo Heidmets
Advokaat
Marko Pikani
Marko Pikani
Partner, vandeadvokaat
Maria Veermäe
Maria Veermäe
Advokaat